Klachten

Schade

Wij verpakken onze producten met zorg zodat zij onderweg zo min mogelijk te verduren hebben. Echter kunnen we niet altijd overal op voorbereid zijn of garantie bieden dat derden net zo zorgvuldig met uw bestelling om gaan.
Wanneer bij ontvangst van u producten blijkt dat één of meerdere producten beschadigd is/zijn neem dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de producten, contact op via info.puredsm@gmail.com. Maak indien mogelijk een foto van de producten en stuur deze mee.

Vermeld de volgende gegevens:
- Naam
- Bestelnummer
- Telefoonnummer, indien u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen.
- Uw klacht
- Eventueel overige opmerkingen
- Eventuele foto's 

Wij trachten binnen 14 dagen contact met u op te nemen voor een passende oplossing.
Wanneer u buiten het bovengenoemde termijn contact opneemt over schade door verzending, kan u het recht op vergoeding vervallen.

Klacht

Voor klachten betreffende onze diensten en/of producten kunt u contact opnemen per mail via info.puredsm@gmail.com

Vermeld de volgende gegevens:
- Naam
- Bestelnummer (indien van toepassing)
- Telefoonnummer, indien u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen.
- Uw klacht
- Eventueel overige opmerkingen
- Eventuele foto's 

Wij trachten binnen 14 dagen contact met u op te nemen voor een passende oplossing.

Uw klacht zal ten aller tijde in behandeling worden genomen en wij hopen met u tot een passende oplossing te komen.

Stichting Webshop Keurmerk

Een klacht over een product, dienst of PURE Dead Sea Minerals zelf kan tevens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk  www.keurmerk.info

Geschillen 

Onder de voorwaarden van  Artikel 15 - Geschillen van de Algemene Voorwaarden kunt u een geschil voorleggen aan de Geschillencommisie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)