info.puredsm@gmail.com

Winkelmand

Privacy Policy

Wanneer u een bestelling bij PURE Dead Sea Minerals plaats geeft u aan dat de gegevens die u verstrekt juist, volledig en actueel zijn. U garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel. Indien uw gegevens niet kloppen of u geen bevoegdheid heeft, kan PURE Dead Sea Minerals geen overeenkomst met u aangaan. De hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor uw eigen rekening. 
PURE Dead Sea Minerals garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en onder geen beding zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige wijze ter beschikking gesteld worden aan derden zonder uw toestemming. 
PURE Dead Sea Minerals zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten te kunnen nakomen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Uw gegevens zullen tot 10 jaar na voltooiing van de overeenkomst in de boekhouding van PURE Dead Sea Minerals bewaard worden voor statistische doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij PURE Dead Sea Minerals en een verzoek tot het verwijderen van u persoonsgegevens indienen. Ten aller tijde is het in uw recht om toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Tevens behoudt u het recht tot inzage of rectificatie van uw  persoonsgegevens.
Tot slot wijzen wij u ook op het recht een klacht in te dienen bij Authoriteit Persoonsgegevens.

De website bevat links van business partners die niet tot PURE Dead Sea Minerals behoren. Deze zijn te vinden op de pagina Links. PURE Dead Sea Minerals is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Cookies

PURE Dead Sea Minerals maakt gebruikt van cookies in de webshop om het gebruik van de online winkelwagen en het maken van bestellingen mogelijk te maken. Ook maken wij gebruik van Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De voornaamste reden hiervoor is om gebruikers te onderscheiden. Je kan je cookies verwijderen via je browser instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om voornamelijk de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen. Lees hier wat cookies precies inhouden. Wij hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van technische en profilerende cookies.